Thomas Dijkstra (1978): Na de studie biologie (dierecologie / mariene biologie, RuG) en vele schetsen van mede studenten en professoren in de randen van de collegedictaten was het duidelijk: een kunstopleiding. Een kort bezoek aan de academie Minerva (Groningen) en een iets langer bezoek aan de Klassieke academie (Groningen) maakten weer iets duidelijk: kilometers maken met het penseel! Proberen om sporen achter te laten die gevolgd kunnen worden. Sporen die misschien geen antwoorden geven maar iets blootleggen van hoe we zijn in geobserveerde en imaginaire momenten. In tegenstrijdigheden en in relatie tot de natuurlijke wereld. Zijn avonturen zijn inmiddels opgenomen in vele internationale collecties. Hij woont met zijn gezin in Dalen (Dr), Nederland.

 

Thomas Dijkstra (1978): After studying biology (animal ecology / marine biology, RuG) and many sketches by fellow students and professors in the margins of the lecture notes, it was clear: an art education. A short visit to the Minerva academy (Groningen) and a slightly longer visit to the Classical academy (Groningen) made something clear again: making miles with the brush! Trying to leave traces that can be followed. Traces that may not provide answers but reveal something of how we are in observed and imaginary moments. In contradictions and in relation to the natural world. His adventures are now included in many international collections. He lives with his family in Dalen (Dr), the Netherlands.