New work:

The fragile, defenseless and beautifull things are at stake.

Het fragiele, oogverblindende en weerloze staat op het spel.